Patientundersökning Kungsholmen

17 sep 2021 Att tro är inte detsamma som att veta! Dina upplevelser som patient är viktiga för oss och vi vill gärna veta vad du tycker! Vi hoppas att du vill delta i KUPP-enkäten (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) som vi genomför under perioden 15/9 -15/12 tillsammans med alla övriga IVF-kliniker i Sverige. Du som genomgår IVF-behandling eller insemination kommer att tillfrågas om du vill fylla i en webenkät. Undersökningen är helt anonym och bearbetas av ett externt företag. Svaren kommer att sammanställas och ge oss viktig information om inom vilka områden vi håller god kvalitet ...
Läs mer

Vaccination av invånare som är gravida med riskfaktor

4 maj 2021 Folkhälsomyndigheten har nu klargjort att gravida kvinnor med tillstånd eller sjukdom som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19, som är födda 1986 eller tidigare eller har ett BMI över 30 rekommenderas vaccinering efter graviditetsvecka 12. Vaccinationsprogrammet utreder nu hur vaccinationsprocessen ska se ut för denna målgrupp och kommer att återkomma med besked så snart det är möjligt här. Prioriter ...
Läs mer

Öppettider på Livio Kungsholmen under våren och sommaren!

26 mar 2021 Hoppas ni haft en skön sommar. Nu är vi tillbaka efter lite sommar ledighet och med nya krafter. Vi behöver dock ha stängt en dag för utbildning, torsdag den 26 augusti, telefonen är igång. Ta vara på dem sista sommardagarna!     ...
Läs mer

Resultat Kupp-enkät Kungsholmen

15 apr 2020 Stort tack för ert engagemang och deltagande i KUPP-enkäten. Era svar betyder mycket för oss i vårt fortsatta förbättringsarbete. Svaren visar mycket positivt och nöjdhet från er gällande bemötande, delaktighet, väntetid och kontinuitet. Det vi behöver arbeta vidare med och bli bättre på är en del information kring erbjudande av stödsamtal och varför det ibland inte blev något embryo till återföring eller till frysen. En av alla era fina kommentarer: Jag är överväldigat imponerad av allas empati och fina sätt mot både mig och mi ...
Läs mer

Coronavirus

13 mar 2020   Vad gör vi på Livio för att säkerställa den medicinska tryggheten för våra patienter gällande Coronaviruset? Vi bevakar utvecklingen noga och följer de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten. Personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta r ...
Läs mer

Kungsholmen 2021

10 jan 2020 Varmt välkomna tillbaka efter jul och nyår. Vi har öppet som vanligt med undantag för stängt 14/1 för utbildning.   ...
Läs mer

Pollensäsongen är här

29 apr 2019 Nu är det vår och allergier kan komma. Alla allergimediciner som är tillåtna att ta under graviditet är också tillåtet att ta under behandling hos oss. ...
Läs mer

Ny lag 1 januari 2019

11 jan 2019 Lagändringar Frysförvarade befruktade ägg Från och med den 1 januari 2019 får ett befruktat ägg förvaras fryst i högst tio år i stället för fem år. Du som har befruktade ägg som frystes ned mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2018 omfattas av de nya bestämmelserna och du behöver därför inte ansöka om en förlängning av frystiden. Även du som tidigare har ansökt om förlängd frystid hos Socialstyrelsen och har fått ett beslut om förlängning som understiger tio år omfattas av de nya bestämmelserna. Du behöver in ...
Läs mer

Stödjande samtal

11 jan 2019 Det är krävande att genomgå provrörsbefruktning. Inte sällan innebär det att leva i en känslomässig berg- och dalbana där besvikelser och förhoppningar avlöser varandra. Dessutom är det inte ovanligt att en känsla av maktlöshet infinner sig; ni ställs inför någonting som ni själva inte har så stora möjligheter att påverka, framtiden känns osäker och det är svårt att planera. Vi är flertal barnmorskor som gått kurs i MI (Motiverande samtal) och kan erbjuda stödjande samtal till dig/er. Att få hjälp att hitta lite struktur och redskap att hantera just din/er s ...
Läs mer

Pågående vetenskapliga studier

10 okt 2018 Vi på LIVIO Fertilitetscentrum Kungsholmen vill vara en aktiv del i vetenskap och forskning inom vårt område Vi deltar därför i olika studier ofta tillsammans med andra enheter. Dessa studier är granskade och godkända både av en etisk kommitté gällande studieupplägg och patientsäkerhet samt av IVF Sveriges forskningsråd. Nu pågår två studier på vår klinik och vi kan komma att fråga er om ni vill delta i någon eller båda dessa studier. På samma sätt som patienter i tidigare studier bidragit till att utveckla de IVF-behandlingarna som vi gör idag kommer dessa studie ...
Läs mer