Patientundersökning Falun

17 sep 2021 Att tro är inte detsamma som att veta! Dina upplevelser som patient är viktiga för oss och vi vill gärna veta vad du tycker! Vi hoppas att du vill delta i KUPP-enkäten (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) som vi genomför under perioden 15/9 -15/12 tillsammans med alla övriga IVF-kliniker i Sverige. Du som genomgår IVF-behandling eller insemination kommer att tillfrågas om du vill fylla i en webenkät. Undersökningen är helt anonym och bearbetas av ett externt företag. Svaren kommer att sammanställas och ge oss viktig information om inom vilka områden vi håller god kvalitet ...
Läs mer

Vaccination av invånare som är gravida med riskfaktor

4 maj 2021 Folkhälsomyndigheten har nu klargjort att gravida kvinnor med tillstånd eller sjukdom som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19, som är födda 1986 eller tidigare eller har ett BMI över 30 rekommenderas vaccinering efter graviditetsvecka 12. Vaccinationsprogrammet utreder nu hur vaccinationsprocessen ska se ut för denna målgrupp och kommer att återkomma med besked så snart det är möjligt här. Prioriter ...
Läs mer

Välkomna att ringa oss!

21 jan 2021 För kännedom testar vi vårat nya telefonsystem TeleQ från torsdag 21/1 kl. 14:00. ...
Läs mer

Information om Coronavirus Livio Falun

10 sep 2020 (Uppdaterat  10 september)

Hur påverkas du som patient av COVID-19?

Alla Livios kliniker har öppet och genomför behandlingar nästan som vanligt. Vi följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens direktiv mycket noga och uppdaterar löpande vår hemsida och Facebook med de mest aktuella nyheterna och de eventuella förändringar som kan förekomma i samband med coronaviruset. På grund av coronapandemin har Livio nya riktlinjer för att ta hänsyn till sjukvården i allmänhet, vilket innebär att behand ...
Läs mer

Livio Falun har begränsad verksamhet som medför längre väntetider

17 jun 2020 Vi har väntetid på 3 månader för patienter som bor utanför Dalarna och önskar behandlas på Livio Falun enligt patientlagen. Inför frysåterföring av frystinat embryo ring oss så snart ni fått positiv test på morgonurinen för planering av återföring i mån av utrymme. Vi kan inte erbjuda frysta embryoåterföringar under helger. Till er som planerar att återta frysta embryon kommer vi istället att erbjuda en extra ultraljudsundersökning nära ägglossning för att kunna styra det. Hör gärna av er ...
Läs mer

Livio Faluns riktlinjer för Coronavirus

13 mar 2020   Vad gör vi på Livio för att säkerställa den medicinska tryggheten för våra patienter gällande Coronaviruset? Vi bevakar utvecklingen noga och följer de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten. Personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta r ...
Läs mer

Utbildningsdag distanssjuksköterskor

30 jan 2020 Fredag den 7 februari har vi utbildning för våra distanssjuksköterskor. Det kan innebära en viss fördröjning när det gäller återkoppling på telefon. ...
Läs mer

Jultider Falun 2019

10 dec 2019 Vi stänger kliniken för julledighet måndag 23/12 och öppnar igen tisdag 7/1. För start av behandling under julstängning – Enligt överenskommelse med läkare och sjuksköterskor i Falun. Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!   ...
Läs mer

KUPP – Livio Falun

5 sep 2019

Dina synpunkter är värdefulla

Att tro är inte detsamma som att veta! Dina upplevelser som patient är viktiga för oss och vi vill gärna veta vad du tycker. Vi hoppas därför att du vill delta i KUPP-enkäten (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) som vi genomför under perioden 2/9 till 29/11 2019 tillsammans med alla övriga IVF-kliniker i Sverige.

Du som gör behandling under perioden kommer att tillfrågas om du vill fylla i en webb-enkät. Undersökningen är helt anonym och bearbetas av ett externt företag. Svaren komme ...
Läs mer

Äntligen modernare regler för assisterad befruktning – nyheter Falun

31 okt 2018 Regeringen har fattat beslut om att modernisera reglerna för assisterad befruktning. Det kommer från och med januari 2019 bli tillåtet att utföra assisterad befruktning utanför kroppen med hjälp av enbart donerade könsceller, det vill säga att ingen av föräldrarna har genetisk koppling till det blivande barnet, i dag måste minst en av föräldrarna ha det. Det kommer också att bli tillåtet att utföra befruktning utanför kroppen (t ex IVF) med donerade könsceller vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus. Män som föder barn efter ändrad könstillhörighet ska ...
Läs mer