Information om Coronavirus Livio Falun

10 sep 2020

(Uppdaterat  10 september)

Hur påverkas du som patient av COVID-19?

Alla Livios kliniker har öppet och genomför behandlingar nästan som vanligt. Vi följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens direktiv mycket noga och uppdaterar löpande vår hemsida och Facebook med de mest aktuella nyheterna och de eventuella förändringar som kan förekomma i samband med coronaviruset.

På grund av coronapandemin har Livio nya riktlinjer för att ta hänsyn till sjukvården i allmänhet, vilket innebär att behandlingen kan påverkas för vissa patientgrupper. Du får mer information när du kontaktar oss. Vi uppdaterar riktlinjerna veckovis och de kan snabbt förändras utifrån hur situationen ser ut i omvärlden.

Om du har förkylnings- eller influensaliknande symtom, även milda, måste du boka om din tid:

Personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och hjälper till att minska spridningens omfattning.

Vad gör vi på Livio för att säkerställa den medicinska tryggheten för våra patienter gällande Coronaviruset?

Vi bevakar utvecklingen noga och följer de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten.

 • Vi minimerar kontakten mellan patient och personal och prioriterar telefon- och videosamtal där det är möjligt. Just nu tar vi inte i hand med våra patienter.
 • Vi sprider ut patienter i väntrummet och bokar in tider med längre intervaller för att undvika att patienter är i samma väntrum samtidigt.
 • Eventuell partner måste efter spermieprovtagning lämna kliniken och vänta utanför. Vi önskar att spermieprovtagning i största möjliga utsträckning sker i hemmet. Eventuell partner kan tyvärr inte i nuläget delta vid äggplock eller återförande eller insemination. Detta i syfte att minska riskerna för smittspridning.
 • Vi tillåter i dagsläget inga anhöriga eller barn på kliniken. Har man inte möjlighet till barnomsorg ber vi patienten att snarast kontakta oss för att boka om sin tid.

Bör du avbryta eller senarelägga din behandling på grund av Coronaviruset?

Det finns ingen anledning att skjuta upp eller avbryta din behandling om du är fullt frisk och inte har några symtom och det finns idag ingen evidens som visar på överföring av COVID-19 genom assisterad befruktning. Men vi uppmanar våra patienter att så snart som möjligt före ert besök ta kontakt med oss om ni:

 • Har förkylnings- eller influensaliknande symtom (även lindriga).
 • Träffat någon person med bekräftad coronavirus-infektion.
 • Vistats på sjukhus/vårdinrättning där bekräftade fall med coronavirus-infektion vårdats.

Även om det kan vara svårt att komma fram på telefonen så stanna hemma tills ni får kontakt med oss. Om ni på grund av eventuella symptom inte kan komma till kliniken bokar vi om er tid. Vi debiterar inte avbokade besök.

Om du är gravid?

Det förefaller inte som gravida kvinnor löper ökade risker för att insjukna eller bli allvarligt sjuka. Hittills känner man inte heller till några fall där fostret har smittats eller drabbats. Som gravid gör du rätt i att vara extra försiktig men enligt Folkhälsomyndigheten ingår gravida inte i riskgruppen och deras nuvarande rekommendation är att gravida kvinnor ska vidta samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar.

Hur kan jag skydda mig mot Coronaviruset?

Utöver att begränsa sociala kontakter vid symptom kan du bidra till att begränsa smittspridningen genom några enkla åtgärder:

 • Tvätta händerna under 30 sekunder med tvål och vatten ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögon.
 • Undvik nära kontakt med personer som har förkylnings- eller influensaliknande symptom.                             
 • Hosta och nys i armveck eller i en pappersnäsduk.
 • Stanna hemma när du är sjuk så att du undviker att smitta andra.

Vi rekommenderar att ni även löpande håller er uppdaterade om virusets utveckling och hur du som individ kan bidra till minskad smittspridning på Vårdguiden 1177 och på Folkhälsomyndighetens hemsida om Corona.