Dubbeldonation

9 nov 2020

Behandling med dubbeldonation

IVF med både donerade spermier och donerade ägg  99.000 kr

Övriga kostnader

– Barnrätt ”Pregnancy slot” 7.000 kr

Barnrätten är en engångskostnad för att säkerställa att samma donator inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige (enligt Socialstyrelsens föreskrifter).