Användande av munskydd

28 jan 2021

 

Det är numera en stark rekommendation att munskydd skall bäras i alla utrymmen på sjukhuset, detta gäller både personal och patienter.

För patienter på Livio gäller följande:

Om möjligt använder du ditt eget munskydd vid hitkomst. Ta inte av munskyddet, utan behåll det på under klinikbesöket.

Om du saknar munskydd så be om ett när du registrerar dig i receptionen. Vi reserverar oss för att tillgången på munskydd är begränsad.

Fortsatt noggrannhet med handhygien och att hålla avstånd med 2 meter.