Äntligen modernare regler för assisterad befruktning – nyheter Malmö

31 okt 2018

Regeringen har fattat beslut om att modernisera reglerna för assisterad befruktning. Det kommer från och med januari 2019 bli tillåtet att utföra assisterad befruktning utanför kroppen med hjälp av enbart donerade könsceller, det vill säga att ingen av föräldrarna har genetisk koppling till det blivande barnet, i dag måste minst en av föräldrarna ha det.

Det kommer också att bli tillåtet att utföra befruktning utanför kroppen (t ex IVF) med donerade könsceller vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus. Män som föder barn efter ändrad könstillhörighet ska ses som far till barnet och en kvinna som bidrar med spermier ska ses som mor.

Lagändringarna kommer att träda i kraft den 1 januari 2019. Hurra!