Nu har vi lättat på våra coronarestriktioner!

3 sep 2020

Vi välkomnar nu åter patienter med BMI upp till 35 för fertilitetsbehandling. Observera att BMI 30 fortfarande gäller vid äggdonationsbehandling.

Vänligen notera att vi för närvarande inte gör återföringar under helger (lördag och söndag).