Välkomna att besöka oss under den nationella donationsveckan

10 okt 2017

Just nu pågår nationella donationsveckan som är en årligen återkommande kampanjvecka initierad av Socialstyrelsen i syfte att uppmärksamma organ och vävnadsdonation samt få fler personer att ta ställning. Vi kommer att delta med personal från IVF-kliniken Umeå för att försöka informera och synliggöra bristen på donatorer av spermier och ägg för IVF-behandling.

I Umeå kommer donationsfrågan att uppmärksammas genom lokala aktiviteter på Norrlands universitetssjukhus. Vi kommer att finnas på plats för att svara på frågor. Donationskort kommer att delas ut och det bjuds på kaffe och godis.
Måndag Renmarkstorget/Blodbussen
Tisdag kl 10-14 Lindellhallen, universitetet
Onsdag kl 17-20 IKSU
Torsdag kl 10-14 NUS, Centralhallen
Fredag kl 12-13 Betula, NUS
Vi önskar er varmt välkomna!