Livios riktlinjer för Coronavirus

13 mar 2020

 

Vad gör vi på Livio för att säkerställa den medicinska tryggheten för våra patienter gällande Coronaviruset?

Vi bevakar utvecklingen noga och följer de rekommendationer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten. Personer med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från alla sammanhang där man riskerar att sprida smitta. Därför är det viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och hjälper till att minska spridningens omfattning.

Bör du avbryta eller senarelägga din behandling på grund av Coronaviruset?

Det finns ingen anledning att skjuta upp eller avbryta din behandling om du är fullt frisk och inte har några symtom och det finns idag ingen evidens som visar på överföring av COVID-19 genom assisterad befruktning. Men vi uppmanar våra patienter att så snart som möjligt före ert besök ta kontakt med oss om ni:

  • Har symtom på luftvägsinfektion (även lindriga symtom).
  • Rest eller mellanlandat i riskområden de senaste 14 dagarna?
  • Träffat någon person med bekräftad coronavirus-infektion.
  • Vistats på sjukhus/vårdinrättning där bekräftade fall med coronavirus-infektion vårdats.

Även om det kan vara svårt att komma fram på telefonen så stanna hemma tills ni får kontakt med oss. Om ni på grund av eventuella symptom inte kan komma till kliniken bokar vi om er tid. Vi debiterar inte avbokade besök.

Om du är gravid?

Det förefaller inte som gravida kvinnor löper ökade risker för att insjukna eller bli allvarligt sjuka. Hittills känner man inte heller till några fall där fostret har smittats eller drabbats. Som gravid gör du rätt i att vara extra försiktig men enligt Folkhälsomyndigheten ingår gravida inte i riskgruppen och deras nuvarande rekommendation är att gravida kvinnor ska vidta samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar.

Hur kan jag skydda mig mot Coronaviruset?

Utöver att begränsa sociala kontakter vid symptom kan du bidra till att begränsa smittspridningen genom några enkla åtgärder:

  • Tvätta händerna under 30 sekunder med tvål och vatten ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Undvik att röra vid ansiktet och ögon.
  • Undvik nära kontakt med personer som har influensaliknande symptom.                             
  • Hosta och nys i armveck eller i en pappersnäsduk.
  • Stanna hemma när du är sjuk så att du undviker att smitta andra.

För ytterligare information se Folkhälsomyndighetens hemsida.